Radyoloji Birimimizin Belli Başlı Tetkik Uygulamaları:

 • Panoromik röntgen
 • Obstetrik ultrason
 • İkinci düzey ultrasonografi
 • Renkli doppler
 • Troid ultrasonografi
 • Skrotal ultrasonografi
 • Tüm batın ultrasonografi
 • Alt batın ultrasonografi
 • Üst batın ultrasonografi
 • Kalça ultrasonografi
 • Alt ve üst ekstremite doppler inceleme
 • Üriner ultrasonografi